Bildiri Gönderme Koşulları

14.Türkiye Eczacılık Kongresi'nde, Kongre Mesajımızda ve konu başlıklarında belirtilen temaları işleyen çalışmalar ile eczacılık alanında bilimsel ve teknik araştırmaları içeren özgün çalışmalar bildiri olarak sunulabilecektir.
 • Bildiri, kurum, kuruluş, grup veya kişi adına verilebilir.
 • Kurum, kuruluş, grup adına sunulacak bildirilerde, bildiriyi sunacak kişinin adı açıkça belirtilmelidir.
 • Bildiriler sözlü veya poster şeklinde olacaktır. Bildirilerin sunulması ve tartışmalar toplam 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.
 • Hazırlanacak bildiri özetlerinde; konu, amaç, yöntem, sonuçlar ve tartışmalar açık ve anlaşılır biçimde belirlenmelidir.
 • Bildiri özetlerinin, "Times New Roman" yazı karakteri ve 12 punto ile 200 sözcüğü aşmayacak şekilde word belgesi olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildiri sahipleri, özetle birlikte, adlarını, soyadlarını, mesleklerini, bulundukları görevleri, özgeçmişlerini, açık adreslerini, telefonlarını ve sürekli kullandıkları e-posta adreslerini mutlaka belirtmelidir. Bildiri ile ilgili tüm yazışmalar belirtilen e-posta adresi ile gerçekleştirilecektir.
 • Bildiriler, internet aracılığıyla www.eczacilikkongresi.com adresinden online bildiri modülü ile kabul edilecektir. Gönderilen bildiri onaylandıktan sonra, bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.
 • Bildiri özetlerinin en geç 2 TEMMUZ 2018 tarihine kadar Kongre Yürütme Kurulu'na iletilmesi gerekmektedir. Tüm bildiriler "Kongre Yerel-Bilimsel Danışma Kurulu" ve "Kongre Yürütme Kurulu" tarafından değerlendirilecektir. Kabul-red yazıları 05 AĞUSTOS 2018 tarihinden itibaren e-posta yolu ile katılımcılara iletilecektir. Bilgilendirme sadece belirtilen e-posta adresine yapılacaktır.
 • Tüm bildiriler "Kongre Yerel-Bilimsel Danışma Kurulu" ve "Kongre Yürütme Kurulu" tarafından değerlendirilecektir. Kabul-red yazıları 3 EYLÜL 2018 tarihinden itibaren e-posta yolu ile katılımcılara iletilecektir. Bilgilendirme sadece belirtilen e-posta adresine yapılacaktır
 • Poster Sunumlar 90 cm eninde ve 120 cm boyunda olmalıdır. Kongre süresince poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve posterler 09.00-18.00 arası sergilenebilecektir.
 • Sözlü sunum yapacak kişilerin, sunumundan en geç 3 saat önce veya sabah sunumları için bir önceki gün öğleden sonra kongre merkezinde yer alacak sunum kontrol odasında sunumlarını (USB Bellek ile) kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır
Bildiri gönderme zamanı tamamlanmıştır.