Genel Bilgiler

Kongre Merkezi

SHERATON HOTEL/ANKARA

Kavaklıdere Mahallesi, Şht. Ömer Haluk Sipahioğlu Sk., 06700 Çankaya/Ankara

Kongre Tarihi

01-03 Kasım 2018

Kongre Resmi Dili

Kongrenin resmi dili Türkçedir. İhtiyaç duyulması halinde Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye simultane tercüme yapılacaktır.

Katılımcı Kitlesi

  • Serbest Eczacılar
  • Kamu Eczacıları
  • Sanayi Eczacıları
  • Hastane Eczacıları
  • Eczacı Odaları Yöneticileri
  • Kamu ve Sanayi Temsilcileri
  • Bürokratlar

Katılım Belgeleri

Tüm katılımcılara katılım belgeleri 3 Kasım 2018 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır. Bu tarihten önce ayrılacakların, adreslerini mutlaka danışma masalarına bildirmeleri veya bir başkasının alabilmesi için yazılı yetki vermeleri rica olunur.

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı

Kongre Sekreteryası

Ecz. Sinan USTA Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı
Ecz. Arman ÜNEY Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri
Ecz. M. İbrahim ÖZKOLTürk Eczacıları Birliği Saymanı
Prof. Dr. Tayfun UZBAY TEB Eczacılık Akademisi Başkanı

Kongre Yürütme Kurulu

Ecz. Mine ERDOĞANTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Cem MERCÜLTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Kubilay AYDINTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Serdar TÜRKAYDINTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Ümran PELENKOĞLUTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Mehmet Emin BEYAZTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Halil İbrahim AVŞAROĞLUTürk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi
Ecz. Aylin YALÇINKAYATürk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz. Vural TUNALITürk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz. Hasan Buminhan YAVUZTürk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi

Kongre Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tayfun UZBAYTEB Eczacılık Akademisi Başkanı
Prof. Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY Ankara Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN Gazi Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Terken BAYDAR Hacettepe Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şule RABUŞTEB Eczacılık Akademisi Üyesi
Prof. Dr. Bensu KARAHALİL TEB Eczacılık Akademisi Üyesi
Prof. Dr. Hakan EROĞLU TEB Eczacılık Akademisi Üyesi
Doç. Dr. Alper GÖKBULUT TEB Eczacılık Akademisi Üyesi

Kongre Sekreterleri

Dr. Ecehan BALTA Türk Eczacıları Birliği
Remzi ALTUNPOLAT Türk Eczacıları Birliği
Ecz. Vildan ÖZCAN Türk Eczacıları Birliği
Ecz. Erdal KART Türk Eczacıları Birliği
Uzm.Ecz.Berna HOTİ Türk Eczacıları Birliği
Ecz. Gökberk BULMUŞ Türk Eczacıları Birliği
Sanem Aslı MERAN Türk Eczacıları Birliği
Dönsel CAN Türk Eczacıları Birliği
İrem Dönmez Türk Eczacıları Birliği